Zavedenie povinnej energetickej certifikácie

Autor: marketing <marketing(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 21. 06. 2005

Z hľadiska aplikácie navrhovaného zákona je pripravovaná novela zákona o energetickej certifikácii s predpokladanou platnosťou od 1. januára 2006 najnáročnejším a pre vlastníkov a užívateľov budov finančne najzaťažujúcejším opatrením. Za akých okolností bude povinné budovy podrobiť energetickej certifikácii nájdete aj na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja www.build.gov.sk.