Výrobné družstevníctvo č. 6/2005

Autor: redakcia <press(at)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 10. 06. 2005

Výrobné družstevníctvo č. 6/2005 prináša:

      Družstevníci hodnotili rok svojej činnosti
      V dňoch 26. – 27. mája 2005 konalo sa v Liptovskom Jáne za účasti 70 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 14 s hlasom poradným zo 109 pozvaných družstiev združených vo zväze už 17.Valné zhromaždenie Slovenského zväzu výrobných družstiev.
      Čítajte na str. 3-8

      O aktuálnych otázkach družstevníctva
      Rokovali porady predsedov po jednotlivých regiónoch, ktoré predchádzali rokovaniu Valného zhromaždenia SZVD.
      Čítajte na str. 9-10

      Hľadali spôsoby a formy možnej spolupráce
      V máji zavítala na Slovensko delegácia poľských družstevníkov z 34 družstiev, aby sa v hoteli Lesník v Turčianskych Tepliciach stretla s 12 predsedami slovenských družstiev. Potešiteľné bolo, že na stretnutí boli prítomní i zástupcovia niektorých spotrebných a poľnohospodárskych družstiev regiónu Turiec.
      Čítajte na str. 11-12

      S novou stratégiou
      Rozhovor s Ing. Romanom Fixekom, generálnym riaditeľom VD Tatrachema Trnava, ktorá je svojou chemickou výrobou i produkciou ako takou veľmi známa nielen družstevnej verejnosti.
      Čítajte na str. 13

      Veľtrh Incheba a jeho podujatia
      Medzi vyše 210 priamymi vystavovateľmi zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska , Talianska, ako aj ďalších krajín sveta, konal sa v Bratislave veľtrh Incheba, na ktorom sa prezentovali v spoločnej expozícii družstiev združených v Slovenskom zväze výrobných družstiev, ale i v samostatných expozíciách i výrobné družstvá.
      Čítajte na str. 14-15