Výrobné družstevníctvo č. 5/2005

Autor: redakcia <press(at)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 10. 05. 2005

Výrobné družstevníctvo č. 5/2005 prináša:

      Konal sa snem Republikovej únie zamestnávateľov
      Republiková únia zamestnávateľov vznikla 30. marca 2004 a po uplynutí prvého roku existencie uskutočnila hodnotenie svojej činnosti.
      Čítajte na str. 2

      Nový colný zákon Európskeho spoločenstva
      V súčasnosti platný colný zákon Európskeho spoločenstva bol prijatý a uverejnený ešte v roku 1992 s účinnosťou od 1. 1. 1994. Postupujúcou globalizáciou nastali za ten čas v medzinárodnom obchode významné zmeny a liberalizácia obchodu tlačí aj na odbúranie technických a najmä administratívnych prekážok.
      Čítajte na str. 4

      Intrastat nahradil jednotnú colnú deklaráciu
      Najväčšou zmenou, ktorá nastala po 1. máji 2005, bolo zrušenie obchodných bariér a colných kontrol na vnútorných hraniciach.
      Čítajte na str. 5

      Aká budúcnosť čaká textilný a odevný priemysel?
      Téma, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna a problémová. Nielen preto, že súčasný nepriaznivý vývoj v textilnom a odevnom priemysle je takmer rovnaký v každej krajine Európskej únie, ale i preto, že dá sa povedať, jedna tretina našich družstiev podniká v uvedenom priemysle.
      Čítajte na str. 6-8

      Coneco – jeden z najväčších veľtrhov na Slovensku
      Veľtrhu, ktorý je aj členom prestížnych európskych asociácií, sa zúčastňujú už viac rokov aj výrobné družstvá združené v Stavebnom cechu.
      Čítajte na str. 9-10

      Schválili dôležité dokumenty pre prácu rady
      Rokovanie celoslovenskej konferencie predsedov komisií výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov dňa 14. apríla t.r. v Bratislave sa nieslo v znamení hodnotenia činnosti Rady VSOČZ SZVD, ako aj prerokovávania dôležitých dokumentov pre činnosť tohto voleného orgánu.
      Čítajte na str. 11

      Drutechna si pripomenie 55.výročie vzniku
      Rozhovor s predsedníčkou družstva Drutechna Máriou Krištofíkovou o minulosti, súčasnosti i budúcnosti družstva Drutechna.
      Čítajte na str. 13-14

      Pomohol družstevníkom aj projekt Scope 2
      Jedným z projektov, do ktorých je Slovenský zväz výrobných družstiev zapojený, je aj projekt SCOPE 2. Rozhovor s Helenou Cápovou, riaditeľkou zahraničných vzťahov a vzdelávania SZVD o cieľoch tohto projektu.
      Čítajte na str. 15-16