Výrobné družstevníctvo č. 4/2005

Autor: redakcia <press(at)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 10. 04. 2005

Výrobné družstevníctvo č. 4/2005 prináša:

      Ocenili nemalý podiel žien na jeho rozvoji
      Medzi podujatia, ktoré vhodne dotvorili slávnostný rámec osláv 160. výročia vzniku družstevného hnutia na Slovensku patrilo i stretnutie funkcionárok z výrobných družstiev a Slovenského zväzu výrobných družstiev s predsedom Slovenského zväzu výrobných družstiev Ing. Danielom Pavelom.
      Čítajte na str. 3, 10-11

      O možnostiach vzájomnej spolupráce
      Slovenský zväz výrobných družstiev v záujme využívať skúsenosti družstevných partnerov z krajín Európskej únie, ako aj zintenzívniť vzťahy s organizáciami reprezentujúcimi výrobné družstvá v stredoeurópskom regióne v rámci prihraničnej spolupráce, i v tomto roku nadviazal na doterajšie dobré vzťahy s družstevnými organizáciami napríklad v Poľsku.
      Čítajte na str. 4-5

      Počas summitu Bush – Putin
      V hoteli Carlton, i keď bol plný zahraničných hostí, predávali svoje výrobky počas summitu Bush – Putin aj traja slovenskí predajcovia. Jedným z nich bola i Slovenská ľudová majolika z Modry.
      Čítajte na str. 6-7

      Pomáhajú hendikepovaným
      Prvá dáma Slovenskej republiky a prezidentka nadácie Vzdelávanie a zdravie pre všetkých Silvia Gašparovičová navštívila chránenú dielňu výrobného družstva DOZA v Sobranciach.
      Čítajte na str. 8-9

      Vzácna návšteva
      Výnimočné boli dni 19. – 21. marca 2005 pre pracovníkov i vedenie SOU služieb SZVD v Bardejove. V rámci dlhoročnej spolupráce školy navštívili toto učilište priatelia zo Székesfehérváru
      Čítajte na str. 12

      Trenčín Mesto módy 2005
      Vo výstavnom areáli v Trenčíne sa konalo jarné stretnutie textilných a odevných tvorcov, výrobcov a obchodníkov. Išlo o 38.ročník medzinárodného veľtrhu Trenčín mesto módy.
      Čítajte na str. 20