Výrobné družstevníctvo č. 1/2005

Autor: redakcia <press(at)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 10. 01. 2005

Výrobné družstevníctvo č. 1/2005 prináša:

      Z predstavenstva SZVD
      Dňa 2. 12. 2004 sa uskutočnilo 25.zasadnutie Predstavenstva SZVD.
      Čítajte na str. 2

      Príhovor predsedu SZVD
      Aj vo výrobnom družstevníctve bol rok 2004 plný zhonu, naplnený únavou i starosťami o prácu, ďalšiu existenciu družstiev, ale i radosťami z mnohých úspechov a dobre vykonanej práce našimi družstevnými kolektívmi.
      Čítajte na str. 3

      O minulosti, súčasnosti i budúcnosti
      Na počesť 160. výročia vzniku družstevného hnutia na Slovensku uskutočnilo sa pred Vianocami 2004 milé podujatie. Stretli sa na ňom bývalí funkcionári SZVD so súčasným vedením zväzu a členmi predstavenstva SZVD.
      Čítajte na str. 4-5

      Zvyšovanie efektivity podniku
      Séria aktivít realizovaných v spolupráci so Švédskym družstevným inštitútom Koopi, v rámci spoločného projektu pokračovala v októbri 2004 dvomi tematickými seminármi. Prvý sa uskutočnil s názvom Moderné systémy tvorby a implementácie stratégie v podnikoch a druhý bol určený predovšetkým zástupcov Asociácie zamestnávateľov zdravotne postihnutých osôb s cieľom oboznámiť ich so systémom zamestnávania zdravotne postihnutých občanov vo Švédsku.
      Čítajte na str. 6

      Základy pre vzájomnú spoluprácu
      Na základe medzinárodných skúseností, ako aj legislatívnych podmienok, ako aj legislatívnych podmienok pokladalo sa za veľmi dôležitú súčasť družstevného systému v SR vznik družstevných rozvojových centier, ktoré mali kvalifikovane podporovať a organizovať vytváranie nových družstiev v konkrétnych regiónoch Slovenska.
      Čítajte na str. 7-8

      December v Novocheme
      Niesol sa v znamení zorganizovania dvoch stretnutí. Novochema prevzala Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001 : 1996 s platnosťou pre výrobu náterových látok a zlatých šperkov a otvorenia nového predajného priestoru Diskont, ktorý družstvo zameralo na predaj chemických výrobkov všetkého druhu i širokej škály doplnkového sortimentu.
      Čítajte na str. 9

      Vianoce pod Tatrami
      K výrazným a hlavne udomácneným aktivitám v SOU služieb SZVD v Poprade patrí vianočná výstava, ktorá je tradične spájaná s Dňom otvorených dverí.
      Čítajte na str. 10

      Darček od slovenských výrobných družstiev
      Stalo sa už tradíciou, že Slovenský zväz výrobných družstiev pripravuje každoročne v predvianočnom období Zimné predajné trhy výrobkov slovenských výrobných družstiev.
      Čítajte na str. 11

      Aj v novom roku nové predpisy
      V parlamente bola schválená novela zákona o účtovníctve, ktorá platí od 1. januára 2005. Vo veľkom rozsahu sa tiež od januára menia postupy účtovania pre podnikateľov.
      Čítajte na str. 14-16