Výrobné družstevníctvo č. 11/2004

Autor: redakcia <press(at)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 10. 11. 2004

Výrobné družstevníctvo č. 11/2004 prináša:

      Z rokovania Predstavenstva SZVD
      Dňa 25. októbra 2004 sa uskutočnilo v Mojmírovciach 24. zasadnutie Predstavenstva SZVD.
V informácii predsedu Ing. Daniel Pavel informoval o aktivitách zväzu za obdobie od 23. zasadnutia v septembri tohto roku v oblasti medzinárodných vzťahov, na úrovni DÚ SR i vnútrozväzovej činnosti. Pozornosť venoval najmä príprave Celoslovenskej porady predsedov členských družstiev SZVD, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. – 26.10. 2004 v Mojmírovciach. Predstavenstvo bolo informované o riešení žiadostí členských družstiev o poskytnutie úverov z FDÚ a zabezpečovanie ich návratnosti.
      Čítajte na str. 2

      Družstevníci rokovali vo Varšave
      V dňoch 23. – 24. septembra 2004 sa delegácia Družstevnej únie SR, zložená z najvyšších predstaviteľov členských organizácií v zložení Daniel Pavel, predseda Predstavenstva DÚ SR a predseda SZVD, Vladimír Sekanina, podpredseda Predstavenstva DÚ SR a predseda SZBD, Adrián Ďurček, predseda COOP Jednota Slovensko, Václav Fabrici, predseda ZPDaOD SR, Ferdinand Černý, výkonný riaditeľ DÚ SR, a Mária Pellerová, DÚ SR, zúčastnila Regionálneho zhromaždenia Medzinárodného družstevného zväzu pre Európu.
      Čítajte na str. 3-4

      Výrobca versus spotrebiteľ
      Téme ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybným výrobkom sme sa podrobne venovali v časopise VD č.5/2004. Od 1. septembra nadobudol účinnosť zákon č. 451/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o Ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon priniesol viaceré zmeny.
      Čítajte na str. 6

      Odstraňovanie prekážok uplatnenia sa v Európe bez obmedzení
      Slovenský zväz výrobných družstiev sa vo svojich aktivitách snaží poskytovať pomoc nielen svojim členským družstvám, no nezabúda i na podporu stredných odborných učilíšť. O tejto skutočnosti svedčí i jeho aktívne zapojenie sa do medzinárodného programu Leonardo da Vinci, v rámci ktorého pre SOU služieb v Poprade začiatkom tohto roku vypracoval projekt s názvom „Odstraňovanie prekážok uplatnenia sa v Európe bez obmedzení“. Projekt bol zameraný na zosúladenie potrieb rozšíreného európskeho trhu práce absolventov vybraného študijného odboru automechanik/autoelektronik.
      Čítajte na str. 11

      Vzdelávanie = brána do integrovanej Európy
      Už šesť mesiacov uplynulo odvtedy, čo sa Slovenská republika stala riadnym členom Európskej únie. Aj pre slovenských družstevníkov sa týmto aktom ešte viac otvorili dvere dokorán pre aktivity, ktorými môžu dosiahnuť, aby sa výrobné družstvá viac uplatnili so svojou produkciou na európskom trhu. Medzi také, ktoré k tomu môžu prispieť, patrí i vzdelávanie. Túto potrebu si plne uvedomuje aj Slovenský zväz výrobných družstiev. V zmysle svojej Koncepcie zamerania činnosti výrobného družstevníctva SR v súvislosti so vstupom do Európskej únie začal už v prvom polroku 2004 organizovať jazykové kurzy s cieľom nadobúdania a obnovovania zručností, ktoré sú v integrovanej Európe potrebné pre rozvoj výrobných družstiev, ako aj pre ich zapojenie do života v novej spoločnosti. Doposiaľ sa zväzu podarilo zabezpečiť určitý systém a dosiahnuť veľmi dobrú účasť členov a pracovníkov z členských družstiev v ekonomickej oblasti na rôznych aktivitách. K tomu prispeli i kvalifikovaní lektori a metodické materiály
      Čítajte na str. 10