Výrobné družstevníctvo č. 8-9/2004

Autor: redakcia <press(at)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 30. 09. 2004

Výrobné družstevníctvo č. 8-9/2004 prináša:

      Opäť po roku sa stretáva veľká družstevná rodina v Nitre
      Znakom družstevníctva je družstevná solidarita. Táto celému slovenskému družstevníctvu, družstvám a ich členom pomáhala v jeho takmer 160-ročnej histórii obstáť v rôznych podmienkach spoločenských systémov. Keď vznikla Družstevná únia Slovenskej republiky, udomácnila sa v nej myšlienka jedného zo zakladateľských družstevných zväzov, pomôcť družstvám realizovať na našom i zahraničnom trhu výrobky a služby a cez ne dokázať aj prezentovať našu družstevnú produkciu pred domácou i zahraničnou odbornou i laickou verejnosťou.
      Čítajte na str. 3

      Príklad hodný nasledovania
      Často si naši družstevníci medzi sebou hovoria o tom, aká je ich vzájomná spolupráca, ako družstvá navzájom spolupracujú a čo by bolo treba pre to ešte urobiť, aby sa táto spolupráca dostala na vyššiu úroveň. Niekedy netreba ani veľa slov. Tak, ako to bolo vo výrobnom družstve Novochema v Leviciach.
      Čítajte na str. 5

      Družstevníci zo Slovenska oslávili v Nitre 82. Medzinárodný družstevný deň
      Na svete je vyše 800 miliónov ľudí členom niektorého družstva. U nás, na Slovensku, takmer 700 tisíc občanov patrí k tejto veľkej rodine družstevníkov. Vďaka svojmu demokratickému základu a spojenia ekonomických a sociálnych cieľov si družstevníci na celom svete pri príležitosti osláv Medzinárodného družstevného dňa pripomínajú jeho význam i hodnotu pre ľudstvo.
      Čítajte na str. 7

      VYSTAVOVATELIA na výstave COOPEXPO 2004
     
      Čítajte na str. 8-21