logo

Návštevnosť

Máme online 6 hostí 
Nezisková organizácia CPS DOKORÁN
2% Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Monika Zatkalíková   
Štvrtok, 12 Február 2015 14:51

Ako venovať 2 %

Neziskovej organizácii CPS DOKORÁN

 

Ak sa rozhodnete poukázať nám Vaše 2% z Vašich daní za rok 2015, prosíme Vás o uvedenie nasledujúcich údajov o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov

Nezisková organizácia CPS DOKORÁN

Sídlo

Mliekárenská 10, 821 09 Bratislava

Právna forma

Nezisková organizácia

IČO

45739471

 

PRÁVNICKÉ OSOBY (PO)

 

1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2016 (V Zozname nájdete aj našu NO CPS DOKORÁN). Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla, adresu si nájdete tu: Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
  • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk.
ĎAKUJEME….

 

Mgr. Monika Zatkalíková
riaditeľka Neziskovej organizácie CPS DOKORÁNPosledná úprava Streda, 09 Marec 2016 08:04
 
Aktivity NO CPS DOKORÁN Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Monika Zatkalíková   
Štvrtok, 19 December 2013 07:36

 

Nezisková organizácia CPS DOKORÁN sa zúčastnila viacerých podujatí, ktoré boli zamerané na zdravotne postihnutých občanov. Na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) zavítali v dňoch 9. – 10. decembra 2013 neziskové organizácie, chránené dielne a chránené pracoviská  z celého Slovenska.


Vianočné ozdoby, voňavé sviečky, pohľadnice, šperky, keramika, papierové ozdoby a veľa iných pekných vecí  prilákali množstvo návštevníkov, ktorí si v tomto predvianočnom zhone okrem darčekov odniesli v srdci aj dobrý pocit a kúsok príjemnej a vianočnej atmosféry, ktorá vládla počas celých dvoch dní na tejto predvianočnej akcii. Medzi vystavovateľmi samozrejme nechýbala ani naša Nezisková organizácia, ktorá prezentovala nielen svoju činnosť, ale zároveň aj krásnu ručnú prácu občanov so zdravotným postihnutím (OZP) z chránenej dielne vo výrobnom družstve Okrasa Čadca, ako aj ďalšie výrobky z chránených dielní našich členov. Návštevníci boli očarení krásou vianočných ozdôb a dokonca viacerí zamestnanci MPSVaR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prejavili záujem o bližšie zoznámenie sa s chránenou dielňou, ako aj ďalšími chránenými dielňami našich členov, ktorých výrobky sme prezentovali.


Nadviazanie osobného kontaktu, spoznávanie problémov chránených dielní, ale aj problémov ostatných zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú OZP a nemajú zriadené chránené dielne a samozrejme aj spoznávanie problémov samotných OZP považujeme za jednu z kľúčových úloh pri skvalitňovaní legislatívy vo vzťahu k zvyšovaniu zamestnávania OZP. Veríme, že sa tak podarí naplniť aj hlavnú filozofiu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím – „Nič o nás, bez nás“. Nadviazali sme spoluprácu s ďalšími významnými organizáciami, ktoré sa venujú problematike občanov so zdravotným postihnutých a ktoré taktiež poukazujú na negatívny dopad novely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.mája 2013 (zákon o službách zamestnanosti).


Nezisková organizácia nadviazala spoluprácu so Základnou organizáciou telesne postihnutých a na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.decembra 2013 aktívne prezentovala svoju činnosť. Prítomných členov sme informovali o úlohách, poslaní a víziách Neziskovej organizácie, ktoré jej vyplývajú zo Štatútu a zároveň sme predstavili výrobné družstvá, ktoré sa venujú problematike zamestnávania OZP. Poskytli sme základné informácie k zákonu o službách zamestnanosti (príspevky, náhradné plnenie, problémy aplikačnej praxe a pod). Následne sme odprezentovali prácu OZP pracujúcich na chránených dielňach a chránených pracoviskách našich členov (DOZA, OKRASA, ZDRUŽENA, OTTO MONT, NOVID, VELIX ). Mnohí zúčastnení prejavili o výrobky záujem a samozrejme sa na nás obrátili aj s rôznymi konkrétnymi problémami, ktoré sa v blízkej dobe pokúsime riešiť.

 

Mgr. Monika Zatkalíková

riaditeľka NO CPS DOKORÁN

Posledná úprava Piatok, 13 Február 2015 09:29
 
Konferencia „Výzvy sociálnej integrácie a náhradné plnenie ako pridaná hodnota“. Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 28 November 2012 13:29

Dňa 28. novembra 2012 sa v priestoroch spoločnosti IBM Slovensko konala konferencia

„Výzvy sociálnej integrácie a náhradné plnenie ako pridaná hodnota“.

Na jej organizácii sa spoločne podieľali nezisková organizácia CPS Dokorán a IBM Slovensko.

Partnermi konferencie boli záujmové združenie CPS Slovensko a chránená dielňa Delux ZPS, s.r.o.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov z radov zamestnávateľských spoločností s problematikou zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, poskytnúť im informácie o legislatívnych zmenách a pripravovaných novinkách a informovať o možnostiach náhradného plnenia.

Posledná úprava Piatok, 13 Február 2015 09:29
Čítať celý článok...
 


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: free joomla templates  Valid XHTML and CSS.