Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 356 nájdených)

Využitie sociálnych sietí pri podnikaní doma i v zahraničí.
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Využitie sociálnych sietí pri podnikaní doma i v zahraničí. Dátum: štvrtok, 15. február 2018, od 10.00. Miesto: SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava.

Podnikateľské príležitosti v Taliansku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila pre slovenských podnikateľov seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraného na podporu vzájomných obchodných vzťahov medzi slovenskými a talianskymi podnikateľskými subjektmi. Súčasťou podujatia budú najmä B2B rokovania s partnerskými spoločnosťami z Talianska.

Podnikateľská misia z Jaroslavskej oblasti (Ruská federácia)
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie na Slovensku a Exportným centrom Jaroslavskej oblasti pripravili pre odbornú podnikateľskú verejnosť podnikateľskú misiu ruských spoločností z Jaroslavskej oblasti na Slovensko.

Medzinárodná konferencia k otázkam obchodovania v rámci Euroázijskej ekonomickej únie.
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvo Arménska v ČR, Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v SR, Veľvyslanectvo Kazachstanu v ČR a SR spolu s partnermi pripravili dňa 23. novembra 2017 v sále PKO - Čierny orol Prešov (Hlavná 50, Prešov) medzinárodnú konferenciu k otázkam obchodovania v rámci Euroázijskej ekonomickej únie. Ďalšie informácie vám poskytne Ing. Juraj Kupčiha, tel. 051 7732818, 0905 963380, mail juraj.kupciha@sopk.sk.

Seminár Slovensko-srbské obchodné alternatívy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila seminár Slovensko-srbské obchodné alternatívy, ktorý sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 v zasadačke RK SOPK ŽIlina od 09.00 h. Cieľom seminára je poskytnúť odborné informácie expertmi z oblasti obchodného, pracovného práva, daní v Srbsku, o možnostiach zamestnávania občanov Srbska v SR (krátkodobé, dlhodobé vysielanie) ako i informácií o možnostiach rozširovania obchodných a výrobných aktivít premiestnením časti podnikov zo Slovenska do Srbska a recipročne.

Roadshow Národný projekt
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila pre malých a stredných podnikateľov sériu úvodných konferencií k zahájeniu národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'. Konferencie sa uskutočnia v Košiciach (24. 10. 2017), Banskej Bystrici (25. 10. 2017) a Nitre (26. 10. 2017). Cena: bezplatne Kontakt: Jana Boor, T: +421 2 58 260 311, M: +421 910 828 267, E: jana.boor@sario.sk

Slovensko-maďarské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.09.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR a Hungarian National Trading House prirpavila Slovensko-maďarské podnikateľské fórum, ktoré je organizované ako súčasť 3. zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce. Dátum: 30. október 2017 Miesto: Košice, hotel Double Tree by Hilton Košice

Obchodujme v Nigérií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.06.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO ) v spolupráci s Eximbankou pripravili seminár Obchodujmev Nigérii. Seminár sa uskutoční dňa 28. jún 2017 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Cena: Bezplatne

SARIO v regiónoch - ISA semináre
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.06.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Združením pre rozvoj investícií (ISA) a jej členskou základňou a ďalšími partnermi pripraviala sériu bezplatných regionálnych seminárov, ktoré sa budú konať počas mesiaca jún 2017. Bližšie informácie nájdete na www.sario.sk

Seminár "Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila seminár "Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy", ktorý sa bude konať dňa 23. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Prečo digitálny marketing?
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Zistite viac o digitálnom marketingu od tých najpovolanejších. Experti z agentúry Visibility vám predstavia základy digitálneho marketingu a zodpovedajú vaše otázky k tejto téme na bezplatnom seminári.Miesto konania:BIC Bratislava, Zochova 6-8, Bratislava. Dátum konania:štvrtok 16. marca 2017

Seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EÚ" - prechod posudzovania zhody podľa novej smernice 2
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom pripravili bezplatný odborný seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe“ ktorý sa uskutoční dňa 14. marca 2017 (utorok). Miesto: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave, Botanická 49 (areál MTF STU) Trnava

Tréning "Moderná biznis etiketa"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.02.2017)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila tréning "Moderná biznis etiketa", ktorý sa bude konať dňa 16. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Výročná konferencia Enterprise Europe Network 2016
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.10.2016)
Enterprise Europe Network je celoeurópska iniciatíva na podporu medzinárodnej spolupráce slovenských organizácií so zahraničnými partnermi v komerčnej, inovačnej a výskumnej oblasti. 750 účastníkov (delegátov, partnerov siete, reprezentantov z inštitúcií EÚ, rečníkov, novinárov a majiteľov malých a stredných podnikateľských subjektov) z viac ako 60-tich krajín sveta majú možnosť diskutovať o strategickom smerovaní siete v období 2017-2018, o stanovených cieľoch a ich dosahovaní, o ďalšom rozvoji siete, koordinácii a implementácii tohto rozvoja a o kvalite poskytovaných služieb.

Realizácia exportných obchodných operácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.09.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO ) pripravila seminár Realizácia exportných obchodných operácií, ktorý sa uskutoční v rámci projektu Proexportná akadémia SARIO dňa 20. septembra 2016. Seminár sa uskutoční v agentúre SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Seminár - Ako obchodovať s nemeckým partnerom?
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.08.2016)
Slovak Business Agency pripravilo v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network seminár „Ako obchodovať s nemeckým partnerom?“, ktorý sa bude konať 21.09.2016, v čase od 09:00 do 14:00 hod. v Bratislave (Slovak Business Agency, Karadžičova 2)  Účasť na podujatí je bezplatná!

Seminár "Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.03.2016)
Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravila seminár „Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva“, ktorý sa bude konať 28.04.2016, v čase od 12:45 do 17:00 hod. v Žiline (Palace Hotel Polom****). Účasť na podujatí je bezplatná!

Seminár : Čo prináša nový zákon o odpadoch - obehové hospodárstvo
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.03.2016)
Slovak Business Agency (SBA) - Enterprise Europe Network, v spolupráci so Slovenským priemyselným združením pre obaly a životné prostredie pripravili seminár Čo prináša nový zákon o odpadoch - obehové hospodárstvo. Seminár sa bude konať 7.4.2016 v priestoroch Hoteal Arcade, námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica.

Konzultačný deň - Česká republika
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.02.2016)
Dňa 10. marca 2016 od 10,00 hod.sa v zasadacej miestnosti Trnavskej regionálnej komory SOPK, 3. poschodie, číslo miestnosti 324, Trhová 2, Trnava 917 01 bude konať Konzultačný deň - Česká republika s Ing. Ivom Hanušom, obchodno-ekonomickým radcom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.

Informačný seminár na oboznámenie sa s činnosťou MIB
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.02.2016)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Medzinárodná investičná banka (MIB) pripravili informačný seminár na oboznámenie sa s činnosťou MIB a jej ponukou finančných produktov a služieb pre slovenských podnikateľov, ktorý sa bude konať pod záštitou Vazila Hudáka, ministra hospodárstva SR.

Možnosti obchodovania s Nemeckom - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Slovensko–nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou pripravila dňa 28. januára 2016 seminár 'Možnosti obchodovania s Nemeckom'.

Konzultačný deň Rakúsko o možnostiach ekonomickej spolupráce
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.01.2016)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 28. 1. 2016 Konzultačný deň Rakúsko o možnostiach ekonomickej spolupráce. Konzultačný deň sa bude konať v priestoroch Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava (zasadacia miestnosť ). Pre každú firmu je vyhradených 30 minút na individuálne poradenstvo s obchodnou radkyňou Veľvyslanectva SR v Viedni pani Zlaticou ŠIPOŠOVOU.

Príležitosti obchodovania v Belgicku a Luxembursku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 01.12.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila dňa 10. decembra 2015 v priestoroch SARIO : Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, seminár 'Príležitosti obchodovania v Belgicku a Luxembursku'.

Vietnamsko–slovenské kooperačné fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.11.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dáva do pozornosti návštevu podpredsedu vlády Vietnamu v Slovenskej republike, ktorej súčasťou bude aj Vietnamsko-slovenské kooperačné fórum. Fóra sa zúčastnia vietnamskí podnikatelia z oblastí IT, stavebníctvo, automotive, energetika, poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Stredobodom fóra budú prezentácie zástupcov viacerých vietnamských provincií zavŕšené recepciou, počas ktorej bude možný networking.

Vybrané možnosti financovania a podpory inovácií - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2015)
Slovak Business Agency v rámci európskej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu, Enterprise Europe Network, v spolupráci s Centrom vedecko- technických informácií pripravila informačný seminár zameraný na vybrané možnosti financovania a podpory inovácií.

Čerpanie eurofondov v období 2014-2020 - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie a Enterprise Europe Network Slovensko pripravili seminár „Čerpanie eurofondov v období 2014-2020“, ktorý sa uskutoční dňa 24. novembra 2015 (utorok) od 14.00 h. v hoteli Austria Trend, Vysoká 2, Bratislava.

Podnikajte v Rakúsku - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2015)
Slovak Business Agency pripravila v rámci európskej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu, Enterprise Europe Network,seminár dňa 24.11.2015 od 9:00 hod. v priestoroch Slovak Business Agency Bratislava, Miletičova 23 - "Podnikajte v Rakúsku - ako na to a na čo si dať pozor?", kde máte možnosť sa dozvedieť všetky dôležité informácie v prípade ak plánujete rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť do Rakúska a nechcete pri tom zanedbať svoje povinnosti.

Žilinský biznis networking
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.10.2015)
Dňa 29.10.2015 od 17:00 do 21:00 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline od 17:00 hod do 21:00 hod uskutoční Žilinský biznis networking určený pre podnikateľov, konateľov, majiteľov, manažérov. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia firiem z Čiech, Moravy a Poľska. Účelom podujatia je nadviazanie nových obchodných kontaktov

Prezentácia možností investovania vo Vojvodine
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.10.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a MHSR pripravili dňa 29. 10. 2015 seminár Prezentácia možností investovania vo Vojvodine (investičné stimuly, konkrétne projekty (automotive, agropriemysel, obnoviteľné zdroje energie) pre podnikateľské subjekty.

Bezplatné kooperačné podujatie B2B stretnutia počas "V European Congress for SMEs"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.10.2015)
Slovak Business Agency v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravilo bezplatné kooperačné podujatie B2B stretnutia počas V European Congress for SMEs. Bilaterálne stretnutia sú organizované v rámci medzinárodného kongresu pre malých a stredných podnikateľov „V European Congress for SMEs“, ktorý je zameraný na vedu, podnikanie, samosprávu a ekonomiku.

Stretnutie s ekonomickými diplomatmi SR v zahraničí
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.06.2015)
SOPK Žilina a ZPS v spolupráci s MZVaEZ SR pripravili pracovné stretnutia a priame rokovania s ekonomickými diplomatmi SR akreditovanými v zahraničí. Akcia sa uskutoční dňa 30.6.2015 utorok od 14.15 - 16.45 hod. v kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca - Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11, ČADCA (parkovanie zabezpečené na námestí pred Domom kultúry zdarma).

Slovensko-gruzínsky ekonomický seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.06.2015)
Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Slovak Business Agency, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR organizujú Slovensko – gruzínsky ekonomický seminár , ktorý sa bude konať dňa 19. júna 2015 o 11.00 v Bratislave v konferenčnej sále Ambasador v Hoteli Devín.

Britsko - Slovenské podnikateľské Fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.06.2015)
SOPK pripravila podnikateľské fórum, ktoré sa uskutoční 11 júna od 09.30 v priestoroch Britsko Slovenského Biznis Centra, Mostová 6, Bratislava. Tento seminár je určený pre slovenské spoločnosti, ktoré majú záujem rozšíriť svoje podnikanie a chcú expandovať na trhy Veľkej Británie, alebo s Britániou začať obchodovať. Cieľom podujatia je podať zúčastneným spoločnostiam detailné a praktické informácie o špecikách obchodovania i podnikania v tejto krajine.

Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.06.2015)
Dňa 8. júna 2015 sa bude konať Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum v konferenčnej miestnosti v budove CVTI (Lamačská cesta 8) v Bratislave od 11-14 hod. Fórum bude zamerané najmä na výmenu poznatkov a tiež ako kontaktné podujatie s lokálnymi firmami a výskumnými pracoviskami.

Prezentácia ekonomického potenciálu, investičného prostredia a perspektívnych investičných projektov Lipeckého kraja
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie na Slovensku dňa 12. 5. 2015 seminár: „Prezentácia ekonomického potenciálu, investičného prostredia a perspektívnych investičných projektov Lipeckého kraja (RF)“.

Medzinárodné kontaktné dni v Užhorode
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
SOPK pozýva podnikateľov zúčastniť sa na Medzinárodných kontaktných dňoch v Užhorode, ktoré sa uskutočnia 20- 21.mája 2015 v priestoroch Zakarpatskej obchodno – priemyselnej komory. Tématikou je: „Kovoobrábanie (výroba, obchod a spolupráca v kovovýrobe), zakladanie spoločných podnikov”. STRETNUTIE UMOŽNÍ nadviazať obchodné kontakty s podnikmi – výrobcami produktov a poskytovateľmi služieb, podpísať protokoly o zámeroch, uzavrieť predajné a kúpne zmluvy, založiť si spoločný výrobný podnik.

Seminár : Quo vadis EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory SR a Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie pripravili seminár „Quo vadis EÚ“, ktorý sa uskutoční dňa 14. mája 2015 (štvrtok) o 14.00 h. v Klube Penati v Bratislave (Agátová 33). Účasť na seminári je bezplatná, ale je podmienená prihlásením sa na e-mailovej adrese: sopkueu@sopk.sk.

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 19. mája 2015 ďalšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link - Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015 (MSKD). Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015 je oficiálne sprievodné podujatie v rámci 22. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. — 22. mája 2015 v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre.

Cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku individuálne konzultácie na tému podnikania v Rakúsku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravil dňa 12. 5. 2015 seminár: „Cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku“Seminár sa uskutoční v priestoroch Slovak Business Agency na Miletičovej 23, Bratislava, zasadačka na 6. poschodí.

Bilaterálne rokovania s fínskymi firmami
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MZVaEZ SR pripravili bilaterálne rokovania s fínskymi firmami, ktoré tvoria podnikateľskú delegáciu vedenú štátnym podtajomníkom pre vonkajšie ekonomické vzťahy Ministerstva zahraničných vecí Fínska pánom Matti Anttonenom.Sektory : • automobilový priemysel • strojárstvo, • ITC, • energetika, • čisté a zelené technológie (cleantech, greentech), • papierenský priemysel, • chemický priemysel,

Inovačný región – Možnosti financovania inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje konferenciu Inovačný región – Možnosti financovania inovácií v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a regionálnou komorou SOPK v Trenčíne, ktorá sa uskutoční 5. mája 2015 v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja.Zaregistrujte sa do 30. apríla 2015 na adrese peter.biel@tsk.sk.

Činnosť Euroázijskej hospodárskej únie a riadenie obchodnej spolupráce medzi slovenskými spoločnosťami a spoločnosťami z Ruska, Bieloruska, Kazachstan
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila dňa 15. 04. 2015 v Bratislave pod záštitou veľvyslanectva RF v SR a Euroázijskej hospodárskej komisie seminár s názvom “Činnosť Euroázijskej hospodárskej únie a riadenie obchodnej spolupráce medzi slovenskými spoločnosťami a spoločnosťami z Ruska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska a Arménska”.

Slovensko–turecké podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.03.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spoločne s Radou pre zahraničné ekonomické vzťahy Turecka (DEIK) pripravili Slovensko–turecké podnikateľské fórum pri príležitosti návštevy prezidenta Tureckej republiky R. T. Erdogana v Bratislave dňa 31. marca 2015 v kongresovej sále na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Podnikateľská misia do Talianska a návšteva veľtrhu EXPO Miláno 2015
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.03.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora organizuje v dňoch 9. – 12. júna 2015 podnikateľskú misiu spojenú s možnosťou zúčastniť sa na zasadnutí 9. Svetového komorového kongresu. Svetový komorový kongres predstavuje jedinečnú možnosť posilniť partnerstvá a načerpať inovatívne nápady a projekty prostredníctvom interakcie s delegátmi z vyše 120 krajín sveta.

Horizont 2020 — Podpora malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Proexportná akadémia SARIO organizuje dňa 19. 3. 2015 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, v čase od 9:00 hod do 13:00 hod odborný seminár s názvom Horizont 2020 — Podpora malých a stredných podnikov na ktorom sa dozviete dôležité informácie o možnostiach financovania firiem z najväčšieho európskeho programu na podporu výskumu a inovácií — Horizont 2020.

CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako spoluorganizátor s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Európskou Organizáciou pre Jadrový Výskum CERN, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácii Slovenskej republiky spoločne pripravujú výnimočnú konferenciu ktorá sa bude konať dňa 24. marca 2015 o 9.00 hod. na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19 v Bratislave.

Seminár "Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode s tovarom a jeho význam"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) pripravila seminár "Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode s tovarom a jeho význam", ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 31. marca 2015.

Inovačný región - možnosti financovania inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Dňa 17. 3. 2015 o 9:00 hod sa uskutoční konferencia o aktuálnych možnostiach financovania inovácií podnikov. Miesto konania : kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bližšie informácie a prihlášky: sopkrktn@sopk.sk, tel:032-6523834

Regionálne semináre: Program Horizont 2020 pre firmy (Košice, Prešov, Bratislava, Žilina)
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.01.2015)
Takmer 80 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Až 20% prostriedkov na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie je určených výhradne pre firmy. Národná kancelária podpory programu Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s Enterprise Europe Network pripravila seminár o možnostiach programu Horizont 2020 pre slovenské firmy. Viac informácií a registrácia: http://goo.gl/2skRHf

Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.01.2015)
Dňa 27. januára 2015 (utorok) sa bude konať od 09.00 do 14.00 h. v Bratislave, v hoteli CROWNE PLAZA, Hodžovo nám. 2 ekonomická konferencia pod názvom : Čo čaká slovenskú a svetovú ekonomiku v roku 2015? Aký bude jej ďalší vývoj?

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Novinky
28.01.2013: CPS DOKORÁN
Dňa 16. 10. 2012 bola zapísaná Nezisková organizácia CPS DOKORÁN

25.01.2013: Ponuka NP
Bola aktualizovaná ponuka Náhradného plnenia.

21.01.2013: Ponuka rekreácie
Do ponuky rekreácie bol pridaný termínovník pobytov.
SČMVD

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server