Výhody a riziká používania INCOTERMS

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 16. 05. 2018

Exportná akadémia v Trenčíne pripravila odborný seminár s názvom Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS. Dozviete sa, aké sú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb zapojených do transportu tovarov z jednej krajiny do druhej, rozsah aplikácie INCOTERMS pri domácom obchode, spoznáte úspešné príklady využitia a ďalšie praktické informácie pre Vaše podnikanie.

Dátum: utorok, 29. máj 2018. Miesto: Grand hotel Trenčín, Palackého 3840/14. Cena: bezplatne. Kontakt: Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk.