Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 11. 04. 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila tri podujatia zamerané na podporu exportného potenciálu Vašej firmy – seminár o bezrizikovom obchodovaní s Čínou a dve podnikateľské misie zahraničných firiem na Slovensko. Tieto podujatia sú určené pre malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Dátum: štvrtok, 26. apríl 2018. Miesto: Eco friendly Hotel Dália, Löfflerova 1, 040 01 Košice. Cena: Bezplatne. Kontakt: Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk.