Podnikatežská misia do Ruskej federácie

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 13. 03. 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP organizuje v spolupráci so Zastupitežským úradom SR v Moskve podnikatežskú misiu do Ruskej federácie.Partnerom pre biznis program misie je mesto Vladimir, Vladimírska oblas.

Odvetvové a sektorové zameranie misie prioritne na: elektronický priemysel, informačné technológie, biotechnológie, strojársky priemysel, požnohospodárstvo a potravinárstvo, nanotechnológie. Podujatie je určené malým a stredným podnikatežom mimo Bratislavského kraja s ciežom umožni nadviazanie priamych podnikatežských kontaktov.Dátum: 9. - 12. apríl 2018. Miesto: Ruská federácia, Vladimir/Moskva. Kontakt: Martina Babejová, E: martina.babejova@sario.sk, T: +421 2 58 260 271, M: +421 910 828 216. Registrácia je otvorená do 20. marca 2018