Grécka podnikateľská misia na Slovensku

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Vydané dňa: 09. 02. 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje informovať slovenských podnikateľov a partnerov o pripravovanej podnikateľskej misii z Grécka na Slovensku. Cieľom podnikateľskej misie je priblížiť slovenským podnikateľským subjektom možnosti podnikania a investovania v Grécku a zároveň podporiť vzájomnú sieť kontaktov medzi slovenskými a gréckymi podnikateľmi. Dátum: utorok, 06. marec 2018. Miesto: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Hlboká cesta 2, Bratislava. Cena: bezplatne

Kontakt : Adam Kalina, E: adam.kalina@sario.sk, M: +421 908 616 853