Grécka podnikateľská misia na Slovensku

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Vydané dňa: 02. 02. 2018

Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila ekonomické fórum a bilaterálne rokovania s gréckou delegáciou dňa 6. marca 2018 od 09.00 h. v Bratislave.

Miesto bude upresnené prihláseným účastníkom. Grécke firmy sú zastúpené v nasledovných sektoroch: stavebný priemysel, stavebné materiály, farby, izolácie, solárne systémy,potravinársky priemysel, energetika, odpadové hospodárstvo, doprava, logistika, kozmetika. Účasť na podujatí je bezplatná. V prípade záujmu o účasť na fóre a B2B rokovaniach kontaktujte: sopkueu@sopk.sk