Obchodná misia a B2B rokovania s firmami z Magdeburgu (DE) v Trnave

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.enn.sk, Vydané dňa: 10. 10. 2017

Dňa 23. 10. 2017 vo veľkej zasadačke Regionálnej komory SOPK Trnava, Trhová 2, prvé poschodie. uskutočnia bilaterálne rokovania s nemeckými firmami. Oficiálny začiatok o 09.30 h. Delegáciu vedú predstavitelia Obchodnej a priemyselnej komory Magdeburg a účastníci sa okrem rokovaní s nemeckými firmami dozvedia o aj aktivitách a službách Obchodnej komory Magdeburg, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a o možnostiach využívania siete EEN na podporu medzinárodnej spolupráce.

Profily nemeckých firiem spolu s kontaktnými menami zástupcov jednotlivých firiem, ich webovými stránkami a profilmi v anglickom a slovenskom jazyku. Bude zabezpečené tlmočenie na oficiálnu časť, rokovania budú prebiehať v nemeckom resp. v anglickom jazyku. Svoj záujem o účasť spolu so zoznamom Vami vybraných nemeckých firiem, s ktorými chcete rokovať, pošlite najneskôr do 13.októbra (piatok) emailom na adresu: peter.kovar@sopk.sk. Ďalšie info na telefónnom čísle: 033-551274