Podnikateľská misia indických spoločností na Slovensko

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 10. 10. 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v SR a Indickou obchodnou a kultúrnou komorou organizuje 12. októbra 2017 podnikateľskú misiu indických spoločností na Slovensko. India, ako stále aktívnejší globálny aktér a jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta, predstavuje pre Slovensko perspektívneho partnera pre zintenzívnenie exportných aktivít domácich podnikateľských subjektov.

Cieľom bude snaha aktívnejšie podporiť rastúci význam vzájomnej zahranično-obchodnej spolupráce oboch krajín a to najmä prostredníctvom B2B rokovaní. Delegácia bude zastúpená najmä spoločnosťami z oblasti automobilového priemyslu, infraštruktúry, chemického, potravinárskeho, energetického priemyslu. Profily konkrétnych indických spoločností nájdete na internetovej stránke. Dátum: štvrtok, 12. október 2017. Miesto: SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie . Kontakt: Natália Barinková, E: natalia.barinkova@sario.sk, T: +421 910 828 311, Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk, T: +421 910 828 327