VIA FORUM 2017

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.ak, Vydané dňa: 08. 09. 2017

Agentúra SARIO pripravila partnerské podujatie - VIA FORUM 2017 s podtitulom Slovensko-nemecké podnikateľské fórum. Podujatie je zamerané nielen na investičné potenciály regiónu východného Slovenska, úspechy nemeckých investícií a kongresovú turistiku, ale aj na témy z oblasti energetiky a elektrickej mobility a koná sa pod záštitou predsedu vlády SR, J.E. Roberta Fica.

VIA FORUM 2017 sa uskutoční 25.-26.9.2017 v priestoroch hotela YASMIN a na ďalších miestach v závislosti od programu. Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Urbančíková, urbancikova@agenturavia.sk, +421 910 609 146